Arkiv | februari, 2012

Rätten till ett privatliv en förlegad föreställning?

7 Feb

Jag anser att det är viktigt att ha en distans där ens privatliv inte är en öppen bok för vem som helst. Privatlivets helgd måste respekteras. Om min moster har dött, om min flickvän har gjort slut eller om jag i berusat tillstånd sjöng med en gatumusikant på Avenyn på fredagkvällen så är det i slutändan min ensak. Och mitt privatliv. Ingen betalar mig för det jag gör efter jobbet. Det är min fria tid och mina intjänade pengar. Så länge jag följer lagen och är frisk till kropp och själ så kan ingen arbetsgivare eller jobbarkompisar fordra hur jag ska leva mitt liv.

De sociala medierna gör intrång i våra liv på ett sätt att det blir svårt att skilja på privat och professionellt, på arbetstid och fritid. När fikadiskussionerna på en arbetsplats börjar att handla om vad som hänt på ”Facebook” så slår jag antingen dövörat till eller försöker avleda samtalet. Om jag kunde så skulle en del av mig vilja bannlysa samtal om Facebook arbetsplatsen. Tyvärr får jag acceptera dess etablering eftersom jag tillhör en minoritet av kritiker. Principen om yttrandefrihet är samtidigt viktig. Därför får jag nöja mig med att säga att Facebook inte borde ingå i det professionella sammanhanget. Undantaget är förstås när företag behöver profilera sig mot sina kunder och ”vara en del av tiden”.

Det finns många moderna kommunikationsmedel och verktyg som är gjorda för det proffessionella sammanhanget. Ska personalchefen behöva kommunicera med sina medarbetare på Facebook? Detta är numera vanligt på många arbetsplatser. Jag väntar bara på att höra om ett företag som kräver att alla anställda ska sitta på ett Facebook-konto. Det är på väg att gå åt fel håll!

Frågan om sociala medier inom skolan är även något som skapar debatt. Hur ska lärare förhålla sig till sina elever på Facebook? Vilka konventioner ska gälla, ska det finnas en policy som dikteras från skolledningen eller myndigheter? När är läraren lärare och när är denna sitt privata jag? Läs vad andra har sagt på Joakim Jardenbergs hemsida: ”Lärare, elever och Facebook – hur hänger det ihop?

Jag vill tillägga att jag uppskattar när man kan tillåta sig att vara personlig i sina formella roller. Jag förordar inte att vi ska bli anonyma och ytliga eller spela teater. Däremot så behöver vi någon sorts distans mellan privat och professionellt och de sociala medierna riskerar att göra gränserna diffus.

Annonser